Wykład „Libertariańska etyka argumentacyjna: nowa interpretacja”, Poznań, 1 marca 2024

Zapraszamy serdecznie na szósty wykład z cyklu „Libertarianizm wobec wyzwań współczesności” zatytułowany „Libertariańska etyka argumentacyjna: nowa interpretacja”, który wygłosi dr Norbert Slenzok z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wykład odbędzie się 1 marca 2024 roku, o godzinie 18:30 na Wydziale Filozoficznym UAM, ul. Szamarzewskiego 89C, sala 215. Na poprzednim wykładzie dowiedzieliśmy się o kilku propozycjach uzasadnienia czy uprawomocnienia …read in detail

Wykład „Dlaczego wolność? Teorie uprawomocnienia w libertarianizmie”, Poznań, 16.02.2024

Zapraszam serdecznie na piąty wykład z cyklu „Libertarianizm wobec wyzwań współczesności” zatytułowany „Dlaczego wolność? Teorie uprawomocnienia w libertarianizmie”, który wygłosi dr Paweł Nowakowski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas wykładu dowiemy się, w jaki sposób libertarianie argumentują, że proponowana przez nich etyka (prawo każdej osoby do dowolnego zarządzania jej ciałem i prawo do zarządzania sprawiedliwie zdobytą własnością …read in detail