Państwowe szkolnictwo – cele nominalne i cele realne

Through many dark hour I’ve been thinking about this That Jesus Christ was betrayed by a kiss But I can’t think for you you’ll have to decide Whether Judas Iscariot had God on his side (Bob Dylan With God on Our Side) W poprzednim wpisie poświęconym szkole pokazałem różnice między państwową a prywatną produkcją edukacji. Analiza ta okazała …read in detail

Szaleństwo państwowego systemu szkolnictwa

Podstawowym powodem, dla którego libertarianie sprzeciwiają się państwowemu szkolnictwu, jest fakt, że opiera się ono na przemocy. Przemoc państwa objawia się tu w trojaki sposób: (1) państwowe szkoły finansowane są za pomocą pieniędzy, które zrabowane zostały jednostkom w postaci podatków, (2) państwo, wprowadzając przymus szkolny, zmusza dzieci do partycypowania w państwowym systemie szkolnictwa, (3) państwo …read in detail