Libertarianizm a globalne ocieplenie

Kwestia globalnego ocieplenia (czy szerzej: zmian klimatu) często traktowana jest jako wyzwanie dla teorii libertariańskiej. Pojawiają się tu dwie fundamentalne wątpliwości. Pierwsza dotyczy tego, czy etyka libertariańska rozpoznaje pewne formy nadmiernego wpływania na klimat jako naruszenie praw jednostek, a więc działanie, którego wolno nam zabronić. Druga dotyczy tego, czy społeczeństwo libertariańskie potrafiłoby sobie prowadzić z …read in detail

Alex Epstein „Przyszłość paliw kopalnych”

Nakładem wydawnictwa Freedom Publishing ukazała się właśnie przetłumaczona przeze mnie książka Alexa Epsteina zatytułowana: Przyszłość paliw kopalnych. Dlaczego rozwój i dobrobyt ludzkości wymagają dalszego wykorzystywania ropy naftowej, węgla i gazu ziemnego. Wszystkich czytelników bloga – niezależnie od tego, jakie jest ich stanowisko w kwestii zmian klimatycznych – gorąco namawiam do kupna i lektury tej książki. …read in detail

Libertariańskie rozumienie przemocy

Jądrem etyki libertariańskiej jest zasada nieagresji. Wskazuje ona, że nikt nie ma prawa inicjować przemocy względem drugiej osoby lub jej własności. By właściwie zinterpretować tę zasadę, musimy rozumieć, w jaki sposób libertarianie definiują przemoc. Libertarianie definiują przemoc jako kontrolowanie ciała lub własności drugiej osoby bez jej zgody. W ujęciu libertariańskim, by jakieś działanie mogło zostać …read in detail