Libertariańska teoria kary i samoobrony

W najnowszym numerze czasopisma „Dialogi Polityczne” ukazał się mój artykuł Libertariańska teoria kary i samoobrony. Tekst znaleźć można  pod adresem: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DP/article/view/DP.2021.009 A oto wnioski, do których doszedłem: 1. Libertariańska teoria kary opiera się na dwóch fundamentach: zasadzie restytucji i zasadzie lustrzanej. 2. Zasada restytucji wskazuje, że sprawca powinien naprawić szkodę, którą wyrządził ofierze (zwrócić to, co …read in detail

Libertariańska teoria kary

i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie (Herbert) Libertariańska teoria kary pozwala określić, w jaki sposób wolno nam ukarać kogoś, kto złamał nasze prawo do dowolnego zarządzania naszym ciałem i własnością. Teoria ta wspiera się na trzech fundamentalnych przesłankach: odszkodowaniu, karze lustrzanej i proporcjonalności. Przesłanki te …read in detail