Prawo do posiadania broni

Libertarianie opowiadają się za prawem każdej jednostki do posiadania broni. Argument na rzecz tego prawa jest bardzo prosty: w przekonaniu libertarian każda jednostka ma prawo dowolnie zarządzać swoim ciałem i swoją prawomocnie zdobytą własnością. Przemocy fizycznej wolno używać tylko po to, by bronić się przed przemocą ze strony innych. A ponieważ sam fakt posiadania broni …read in detail