Dociekania anarchistyczne

Racjonalna ignorancja jest głównym powodem, dla którego większość ludzi nie wie, czym jest racjonalna ignorancja. Libertarianizm jest projektem przede wszystkim retorycznym – dąży do zastąpienia metafor, które stosuje władza, językiem literalnym. My nie porównujemy państwa do przestępcy. Państwo jest przestępcą, który ukrywa się ze swym łupem za metaforą. Zasada podziału: jeśli dwie osoby są w …read in detail