Dociekania anarchistyczne

Racjonalna ignorancja jest głównym powodem, dla którego większość ludzi nie wie, czym jest racjonalna ignorancja.

Libertarianizm jest projektem przede wszystkim retorycznym – dąży do zastąpienia metafor, które stosuje władza, językiem literalnym. My nie porównujemy państwa do przestępcy. Państwo jest przestępcą, który ukrywa się ze swym łupem za metaforą.

Zasada podziału: jeśli dwie osoby są w sporze odnośnie jakiegoś dobra, żadna z nich nie legitymizuje się większym prawem do tego dobra, a dobro to da się podzielić, należy je podzielić. Nawet, jeśli dobrem tym jest ojczyzna. Szczególnie, jeśli dobrem tym jest ojczyzna.

Geniusz potrafi pracować latami w samotności i zapoznaniu, wierząc, że jego praca przyniesie kiedyś stukrotny plon.
Urzędnik potrafi latami wykonywać bezsensowną i często wątpliwą moralnie pracę, myśląc tylko o tym, by utrzymać siebie samego i swoją rodzinę. Większość intelektualistów w tym kraju to urzędnicy wierzący, że są geniuszami.

Moja nienawiść do władzy rozpala się najbardziej, gdy zakazuje mi ona rzeczy małych. Pływać w jeziorze bez opieki ratownika, pić piwa na ulicy, ściąć drzewa na mojej działce, chodzić do sklepu w niedzielę. Fakt, że władza zajmuje się tak drobnymi sprawami, oznacza, że jej wpływy docierają wszędzie.
Ale jest tu też coś więcej. Bakunin pisał, że cała jego wolność znajduje się w tej jej cząstce, którą ktoś chce mu odebrać. Tak. Czuję duchowe i fizyczne cierpienie, gdy ktoś zabrania mi robić coś, do czego mam prawo. Obroża pali moją szyję, nawet gdy mówią, że prowadzą mnie to weterynarza.
Wolnościowa wrażliwość. Skąd się bierze? Czy można ją rozwijać? Czy opłaca się ją rozwijać?

Test kata: Jeśli przemoc państwowa jest konieczna, to czy zgodziłbyś się być katem?
Nikt nie chce być katem, ale potrafiłbym wykonać wyrok w imię mojej moralności. Potrafiłbym użyć przemocy, by odebrać to, co ukradzione, ukarać oszusta, zabić kogoś, kto chce zabić mnie lub moich bliskich.
A czy ty potrafiłbyś być katem egzekwującym moralność, na której zbudowane jest państwo?
Czy skazałbyś na więzienie kogoś, kto został złapany na posiadaniu narkotyków?
Czy odebrałbyś dziecko komuś, kto nie chce, by uczyło się w państwowej szkole i nie chce spełniać narzuconych mu przez państwo formalności?
Czy zabroniłbyś, używając przemocy, handlować osobie nieposiadającej pozwolenia na handel?
Czy gdyby ktoś odmówił płacenia podatków, ruszyłbyś na czele zbrojnego oddziału na jego dom? Czy gdyby ten ktoś się bronił, strzelałbyś do niego?
Jeśli nie potrafiłbyś być katem egzekwującym moralność państwową, to tak naprawdę w nią nie wierzysz.
Nie zachęcam cię, byś odważył się być katem w imię tej moralności. Zachęcam cię, byś wybrał taką moralność, w imię której katem mógłbyś być z czystym sumieniem.

Zasada trzech książek: gdyby nie fakt, że zachowanie takie uznawane byłoby za bardzo niegrzeczne, najchętniej każdą dyskusję na temat poważniejszy niż pogoda, sport czy plany wakacyjne rozpoczynałbym pytaniem: „Czy możesz wymienić trzy książki, które ostatnio czytałeś na ten temat?” Dzięki temu uniknąłbym bezsensownych dyskusji z ludźmi, którzy nie wiedzą na dany temat praktycznie nic, ale mimo to mają nań wyrobione zdanie. Miałoby to także inną zaletę. Ponieważ wiele osób odpowiadałoby takim samym pytaniem skierowanym w moją stronę i ja oduczyłbym się mówić o rzeczach, o których nie mam pojęcia.

Udostępnij

3 Comments:

  1. Wspaniałe. Mój ulubiony fragment to ten o rozpalaniu nienawiści do władzy. Trafniej się nie dało 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.