Prawo do posiadania broni

Libertarianie opowiadają się za prawem każdej jednostki do posiadania broni. Argument na rzecz tego prawa jest bardzo prosty: w przekonaniu libertarian każda jednostka ma prawo dowolnie zarządzać swoim ciałem i swoją prawomocnie zdobytą własnością. Przemocy fizycznej wolno używać tylko po to, by bronić się przed przemocą ze strony innych. A ponieważ sam fakt posiadania broni …read in detail

Anarchokapitalizm a problem obrony militarnej

Jeden z najważniejszych zarzutów względem anarchokapitalizmu polega na wskazaniu, że ład taki byłby bezradny wobec możliwości inwazji przez państwa ościenne, które dysponowałyby potężnymi, finansowanymi z podatków armiami. Problem ten wydaje się szczególnie wyraźny w kontekście sytuacji geopolitycznej Polski. Istnieją dwa podstawowe problemy związane z obroną militarną w anarchokapitalizmie. Pierwszy z nich dotyczy finansowania wojska, drugi – …read in detail